Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Boka sporthall eller idrottsanläggning

Du kan boka träningstider i sporthallar, gymnastiksalar och andra anläggningar. Hyr säsongsvis eller för enstaka tillfällen.

Så här gör du för att boka!

Välj mellan att boka ett enstaka tillfälle eller en hel säsong. Följ sedan anvisningarna i respektive e-tjänst.

Bokningsbara tider är:

 • vardagar klockan 16.00–22.00
 • lördagar och söndagar klockan 8.00–22.00.

Önskar du göra en bokning för en hel säsong fyller du i vårt webbformulär ovan. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 maj för bokningar som gäller nästkommande säsong.

Abonnemangen för säsongen 2023/2024 avser perioden 2023-08-21 till 2024-05-31 med stängt för juluppehåll under tiden 2023-12-24 till 2024-01-07.

Regler och priser vid bokning

Abonnemangen avser tiden 2023-08-21 – 2024-05-31 med stängt för juluppehåll
under tiden 2023-12-24 - 2024-01-07.

Tag (nyckel)

Tag till bokad lokal kvitteras ut på Fritidskontoret, Kommunhuset, Torget 5. Vi har
öppet måndag-fredag kl 8-16 (lunchstängt kl 12-13). Tag till Leksandshallen kvitteras
ut på Leksandshallen. Tag ska återlämnas så snart abonnemanget har upphört.
Observera! De taggar ni har från föregående säsong är avaktiverade och
behöver aktiveras igen för att fungera. Meddela oss vilket/vilka nummer
det gäller.

Taxa

Alla träningstider som ni bokat för 2023-2024 debiteras för närvarande med
150 kronor/timme för föreningar och 495/270 kronor/timme för privatpersoner.
Bokad tid gäller för debiteringsunderlag. Avbokningar i efterhand godkänns inte. Vid matcher, cuper och arrangemang gäller annan taxa.

Öppning och stängning

Öppning och stängning av samtliga lokaler, Leksandshallen undantagen, ombesörjs av gruppledaren.

Larm

Larm finns i de flesta skolor och det är du/föreningen som är ansvarig för att ni vet
hur larmet hanteras. Vid ett eventuellt larm är det ni som står för eventuella
kostnader i samband med utryckning.

Regler

För att god ordning ska kunna upprätthållas är det ett krav att alla ledare får
information om vilka regler som gäller. Det ska alltid finnas en ledare kvar till dess
att sista deltagaren lämnat lokalen. Ledarens uppgift är att kolla att allt material är
återställt till sin rätta plats samt att se till att lokaler och omklädningsrum är
grovstädade.

Viktigt är att inga nödutgångar är blockerade under pågående verksamhet samt att
alla är informerade om var släckutrustning finns.
Vid händelse av brand ska lokalerna utrymmas och släckning påbörjas.

Bland ordningsreglerna ska nedanstående punkter särskilt beaktas:

 • abonnemangstiden får inte överlåtas till annan och det är viktigt att alla
  lämnar lokalen på utsatt tid så att nästa gäst får tillgång till lokalen
 • vid särskilda arrangemang kan abonnemanget brytas
 • hyresgästen ska själv alltid grovstäda efter sig
 • dörrar får inte stå uppställda under träningstiden, tjuvar och kylan kan ställa
  till problem
 • se till att alla fönster och dörrar är stängda när ni lämnar lokalen
 • utrymningsvägar får aldrig vara blockerade
 • ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den
 • lokalen får inte ta in fler personer än den är godkänd för
 • du som går sist är alltid ansvarig för att dessa punkter uppfylls
 • Förening/privatperson som inte uppfyller dessa krav kan komma att fråntas bokad tid!

Våra lokaler

Här listar vi våra lokaler. Karta och foto kommer under våren.

Sporthall med läktare, musikanläggning och sex stycken omklädningsrum samt en mobil läktare.

Kontakta fritidsavdelningen för nyckel.

Sporthall med läktare, musikanläggning och fem stycken omklädningsrum.

Mått 38 x 19 meter.

Kontakta fritidsavdelningen för nyckel.

Mindre gymnastiksal med två omklädningsrum.

Mått 16 x 9 meter.

Kontakta fritidsavdelningen för nyckel.

Mindre gymnastiksal med två omklädningsrum.

Mått 16 x 8 meter.

Kontakta fritidsavdelningen för nyckel.

Mindre gymnastiksal med två omklädningsrum.

Mått 15,8 x 9,8 meter.

Kontakta fritidsavdelningen för nyckel.

Mindre gymnastiksal med två omklädningsrum.

Mått 17 x 8 meter.

Kontakta fritidsavdelningen för nyckel.

Mindre gymnastiksal med fyra omklädningsrum.

Mått 20 x 20 meter.

Kontakta fritidsavdelningen för nyckel.

Friidrottsanläggningen erbjuder grusbanor för löpning och längdhoppsgrop. Servicebyggnaden innehåller fyra omklädningsrum.

Sporthall med fyra omklädningsrum och musikanläggning.

Mått 38 x 19 meter.

Kontakta fritidsavdelningen för nyckel.

På friidrottsanläggningen finns sex löparbanor av allväderstyp, två längdhoppsgropar, två höjdhopps- och en stavhoppsställning samt en kulring. Servicebyggnaden innehåller åtta omklädningsrum samt en samlingssal med plats för cirka 30 personer.

Som föreningsansvarig, privatperson eller företag kan du boka Siljansvallen här på webben eller genom att kontakta fritidsavdelningen.

För bokning av andra lokaler i en skola än gymnastiksalar kontaktas respektive skola.

Sidan uppdaterad: