Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Kulturmiljöer i Insjön

En grön allé med ett grått hus i mitten.
vektor_wave

Tätorten består av de fyra tidigare jordbruksbyarna Tunsta, Holen och Nedre- respektive Övre Heden, som under det sena 1800- och tidiga 1900-talet kom att växa samman för att bilda det som idag utgör Insjön.

Bebyggelsen i Holen är av mycket blandad karaktär. Här samsas gårdstun och ekonomilängor från det sena 1800-talet med putsade funkisbyggnader från 1930-talet, enfamiljsvillor från 1960–1970-talen och enstaka lamellhus från senare hälften av 1900-talet.

Tunsta by breder ut sig över landskapet mellan järnvägen och Österdalälven och utgör Insjöns västra del.

Övre Heden är en av Insjöns större byar och är centrerad kring järnvägen mellan byarna Holen i öst och Tunsta i väst.

Nedre Heden utgör Insjöns södra del och angränsar till byarna Holen och Övre Heden i norr samt till Knippbodarna i söder.