Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Nyheter från vårt arkiv

Här hittar du våra nyheter.

 • Omsorg och stöd |
  Under vecka 27 skickas en enkät ut till drygt 3 000 kommunmedborgare över 65 år. Enkäten handlar om framtida boendeformer i kommunen.
 • Boende, trafik och miljö |
  Leksands kommuns översiktsplan har varit ute på samråd mellan den 26 mars till och med igår den 26 juni med syftet att ge möjlighet till medborgare att lämna synpunkter på förslaget. Nu är samrådstiden över och vi har fått in 100 synpunkter.
 • Boende, trafik och miljö |
  Nu har Dalafrakt asfalterat en förlängning av Olsvedsvägen, gjort en väntfil utanför ÅVC och förlängt gång- och cykelvägen från förskolan Myran.
 • Skola och förskola Omsorg och stöd |
  Efter drygt ett år av renovering är äntligen Edshultsgårdens nya kök färdigt. Första måltiderna tillagades i köket under midsommarveckan.
 • Uppleva och göra |
  Ännu ett fantastiskt midsommarfirande i Leksand är genomfört och uppskattningsvis så var vi cirka 35 000 personer som firade tillsammans i Gropen på midsommarafton.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där bland annat beslut om kommunplanen för 2025 fattades.
 • Boende, trafik och miljö |
  I väntan på nya kommunala avfallsföreskrifter får du elda trädgårdsavfall på din egen tomt. Det har kommunstyrelsen i Leksand fattat beslut om.
 • Kommun och politik |
  Den slutliga rösträkningen i EU-valet är klar för Leksands kommun. Totalt röstade 55,33 procent av de röstberättigade i Leksands kommun. Det är en minskning med 2,48 procentenheter jämfört med förra valet.
 • Skola och förskola |
  Som en del av kommunens satsning på läsning invigdes idag ett utebibliotek på Åkerö skola. Biblioteket fick efter en omröstning på skolan namnet Ugglan.
 • Kommun och politik |
  Den preliminära rösträkningen är klar. 51,4 procent av de röstberättigade i Leksands kommun röstade i EU-parlamentsvalet 2024.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen behandlade bland annat ärenden om kommunplanen, boendeplan för Edshultsgårdens och Solhems särskilda boenden och uppköpserbjudande av aktierna i Dala Energi AB.
 • Uppleva och göra Kommun och politik |
  I Leksand firades Sveriges nationaldag med både allsång i Gropen, en ceremoni för nya svenska medborgare och utdelning av kulturstipendium. Tack till er alla som deltog!
 • Omsorg och stöd |
  Leksands kommun deltar i det statliga projektet Äldreomsorgslyftet 2024. En utbildningssatsning som innebär att vårdbiträden i kommunen erbjuds att utbilda sig till undersköterskor på betald arbetstid.
 • Boende, trafik och miljö |
  Vecka 26, veckan efter midsommar, måndag 24 juni till fredag 28 juni är Leksandsbron avstängd. Körbanan ska få ny asfalt. Gående och cyklister kan passera över bron som vanligt.
 • Uppleva och göra |
  Har du sett de två nya solbänkarna vid solvändan? Så här gick det till när tanke blev till verklighet när vi skapade Leksands nya mötesplats.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där flera årsredovisningar presenterades. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Boende, trafik och miljö |
  Under eftermiddagen den 17 maj meddelade Dala Vatten och Avfall att de tar bort kokningsrekommendationen av kommunalt dricksvatten i Leksands kommun. Nu behöver du inte koka ditt dricksvatten längre.
 • Boende, trafik och miljö |
  Nu ska 18 vägar vid Lummerhöjden namnges under ett passande tema. Namngruppen vill gärna få in dina förslag. Du kan skicka in förslag fram till den 26 maj 2024.
 • Boende, trafik och miljö |
  Från och med 15 maj 2024 kan du få fakturor från Leksands kommun till din digitala brevlåda. Kommunen kommer stegvis att börja erbjuda digital post istället för vanlig post och hanteringen av fakturor är först ut.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen behandlade bland annat ärenden om hur vi ska dimensionera de centrala skolorna för att få en så bra grundskola som möjligt och hur vi ska få fler boendeplatser på våra särskilda boenden.
 • Dala Vatten och Avfall har under måndagskvällen gått ut med en kokningsrekommendation av allt dricksvatten i Leksands kommun.
 • Företagande och näringsliv |
  I Leksands kommun är företagsklimatet fortsatt mycket bra och servicen mot företag och privatpersoner rankas högt. Det visar den senaste Insiktsmätningen där Leksands kommun tar en stark andraplats bland Sveriges kommuner.
 • Boende, trafik och miljö |
  Med anledning av ny lagstiftning om avfallshantering krävs det dispens för att få elda trädgårdsavfall i majbrasor vid offentliga tillställningar.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen behandlade bland annat ärenden om kommunens arbete med HR-frågor, årsredovisning för 2023 och bygdemedel.
 • Företagande och näringsliv |
  Den 12 april öppnar ansökan till sommarens 48 feriejobb för 16-18 åringar i Leksands kommun och Rättviks kommun.
 • Boende, trafik och miljö |
  Nu är tjällossningen här - det innebär stopp för tung trafik på vissa Leksandsvägar.
 • Uppleva och göra |
  Vecka 14 är det dags för påsklov och det finns en mängd roliga aktiviteter som händer under veckan. Här har vi samlat hela påsklovsveckans program.
 • Boende, trafik och miljö |
  Leksands kommun har tillsammans med Dala Vatten och Avfall AB tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan. Mellan den 26 mars - 26 april kan du tycka till om förslaget.
 • Boende, trafik och miljö |
  Leksands kommun har tagit fram ett förslag på en ny och digital översiktsplan. Mellan den 26 mars – 26 juni kan du lämna synpunkter på förslaget.
 • Kommun och politik |
  Leksand är den första kommunen i Dalarna som lanserar en spontanansökan, vilket är ett viktigt steg enligt vår kompetensförsörjningsplan.
 • Företagande och näringsliv |
  Årets näringslivsvecka tillsammans med Leksands kommun och Företagarna Leksand är över och det blev en stor succé med många besökare och givande diskussioner.
 • Företagande och näringsliv |
  Är du arbetsgivare som söker vikarier eller behöver hitta fler medarbetare? Söker du jobb? Anmäl dig till Kompetensmässan 19 april i Rättvik Arena.
 • Kommun och politik |
  Som en del i Leksands kommuns friskvårds- och hälsoarbete kommer nu anställda få erbjudande om att teckna avtal om förmånscykel.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen fattade bland annat beslut om en ny riktlinje mot klotter och liknande skadegörelse.
 • Kommun och politik |
  Idag uppmärksammar vi att det är två år sedan Rysslands invasion av Ukraina startade.
 • Skola och förskola |
  Leksands kommuns nya utbildningschef Annica Sandy Hedin ska leda arbetet med att nå visionen om att vara en av Sveriges främsta grundskolor.– Om vi har bra förskolor och skolor så är det en viktig pusselbit för att samhället och kommunen ska kunna utvecklas och vara attraktiv, säger hon.
 • Kommun och politik |
  Det var på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari som en policy för tillämpning av artificiell intelligens klubbades igenom.
 • Uppleva och göra |
  Vecka 9 är det äntligen dags för sportlov för våra barn och ungdomar! Det finns en mängd roliga aktiviteter som händer under veckan.
 • Kommun och politik |
  Med start den 13 februari skickas den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” ut till ett slumpmässigt urval av befolkningen i Dalarna. Har du fått enkäten? Dina svar är viktiga!
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där det beslutades om en kretsloppsplan och flertalet motioner behandlades. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Boende, trafik och miljö Företagande och näringsliv |
  Nu finns det goda möjligheter för företag att utvecklas i Leksands kommun. I skrivande stund är 14 av kommunens industritomter ute till försäljning på Objektvision.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen fattade bland annat beslut om att investera 1,7 miljoner kronor i energieffektivisering för Leksands gymnasium och Gästis.
 • Boende, trafik och miljö |
  Entreprenör är nu upphandlad för att bygga vägar vid Limhagen. Under vecka 4 börjar Dalafrakt att bygga en förlängning av Olsvedsvägen, en väntfil och en förlängd gång- och cykelväg.
 • Omsorg och stöd |
  Föräldraskap i Sverige är namnet på våra gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Gruppen träffas vid fem tillfällen och kursen är gratis.
 • Uppleva och göra |
  På torsdag den 18 januari klockan 15.00 kommer Agneta Kallur till Leksands kulturhus för att officiellt motta 2023 års kulturstipendium.
 • Boende, trafik och miljö |
  Om du upptäcker allvarliga fel i kommunala fastigheter, på gator eller om gatubelysningen har slocknat, så kan du hjälpa till genom att anmäla det.
 • Kommun och politik |
  Nu lanserar vi Leksands kommuns nya hemsida.
 • Boende, trafik och miljö |
  Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunen tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll från och med 1 januari 2024.
 • Uppleva och göra |
  Agneta Kallur har under drygt 20 år drivit ett galleri för samtidskonst i Hjortnäs handel. Genom sitt framgångsrika arbete har hon satt Leksands kommun och Hjortnäs på kartan för samtida konst. För det tilldelas hon Leksands kommuns kulturstipendium på 30 000 kronor.
 • Skola och förskola |
  Ny e-tjänst för automatisk utlämning av grundskola- och gymnasiebetyg är på plats! Nu kan du som gått på Sammilsdalskolan, Leksands gymnasium eller Insjöns skola hämta ut ditt betyg inom en minut.
 • Omsorg och stöd |
  Leksands kommuns sociala sektor har påbörjat en kultur- och förbättringsresa med syfte att möta nutidens- och framtidens utmaningar vad gäller kompetensförsörjning, demografisk utveckling, nära vård och en alltmer komplex socialtjänst.
 • Leksands kommun begär prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen i syfte att säkerställa fortsatt möjlighet till kommunal skötsel av enskilda vägar.
 • Omsorg och stöd |
  Det är fortsatt hög smittspridning av luftburna infektioner. Vi förlänger därför vårt krav på munskydd för våra medarbetare inom LSS, hemtjänst och på våra fyra särskilda boenden fram till den 7 januari.
 • Uppleva och göra |
  Nu på fredag den 15 december öppnar Granberget upp fyra av sju nedfarter! Det har varit bra temperatur för att kunna tillverka och preparera fantastiska förutsättningar. Nytt för i år är utökad parkering och spåravgift.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där det beslutades om många taxor och avgifter. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Omsorg och stöd |
  Leksands kommuns hemtjänst på plats 70 av 290 kommuner när årets Hemtjänstindex presenteras. Vi förbättrar vår placering med 162 placeringar. Leksands placering 2022 var 232.
 • Boende, trafik och miljö |
  Har du sett vår snögubbe vid södra brofästet?
 • Omsorg och stöd |
  Det är fortsatt hög smittspridning av luftburna infektioner. Vi inför därför krav på att våra medarbetare inom LSS, hemtjänst och på våra fyra särskilda boenden använder munskydd fram till den 15 december.
 • Boende, trafik och miljö |
  I slutet av oktober efterlyste vi er hjälp att hitta årets julgranar som ska skapa mysig julstämning utomhus i Leksands kommun. Nu är granarna på plats!
 • Omsorg och stöd |
  Leksands kommun lämnar in en lex Maria anmälan om en enskild händelse på Edshultsgården, ett av våra särskilda boenden. Den enskilda händelsen rör en felaktig dosering av ett läkemedel vid fel tidpunkt. Två medarbetare är avstängda under pågående utredning.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka borgensåtagandet för Leksandsbostäder. Bolaget står inför en expansiv period och planerar att investera cirka 75 miljoner kronor per år i nyproduktion av bostäder.
 • Boende, trafik och miljö |
  Nu gräver Dala Energi och Dala Vatten och Avfall ledningar för vatten, el och fiber. Arbetet görs för att förbereda för Icas etablering, framtida byggnation vid Lummerhöjden och nya vägar. Påverkan på trafiken kommer att vara liten.
 • Boende, trafik och miljö |
  Under onsdagen den 22 november meddelade förvaltningsrätten dom gällande överklagade beslut rörande enskilda vägar.
 • Uppleva och göra |
  Välkommen att fira första advent i Leksand den 2-3 december. Det kommer bli en händelserik helg i julens tecken med både julmarknad, Det magiska jullandet och Familjedag på Tegera Arena.
 • Omsorg och stöd |
  Just nu är det hög smittspridning av luftburna infektioner. För att värna om våra äldre inför vi därför rekommendationen att alla våra medarbetare inom LSS, hemtjänst och på våra fyra särskilda boenden använder munskydd.
 • Boende, trafik och miljö |
  Från och med den 13 november 2023 sker försäljningen av Leksands kommuns småhustomter via upphandlad mäklare i Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand. I nuläget har Leksands kommun 17 småhustomter till försäljning.
 • Företagande och näringsliv |
  Detaljplanen för Limsjöänget vann laga kraft i april i år och vi har tidigare berättat om att projekteringen pågår för fullt. Nu står det klart att ICA Supermarket har fått sitt bygglov beviljat och att de kan påbörja sin etablering i området.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där bland annat kommunstyrelsens förslag till kommunplan antogs. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Uppleva och göra |
  Välkommen till Arkivens dag på Leksands kulturhus! Årets tema är Färg och Form. Lördag den 11 november klockan 11.00 - 14.00.
 • Omsorg och stöd |
  Det nationella resultatet för ”Vad de äldre tycker om äldreomsorgen” har presenterats och visar att brukarna både inom hemtjänst och äldreboende i Leksand är mycket nöjda med helheten. Våra äldreboenden är bäst i länet och bland de bästa i hela Sverige!
 • Boende, trafik och miljö |
  Detaljplanen för Åkerö brofäste med syftet att bygga bostäder vann laga kraft i mars 2023. På grund av konjunkturläget väljer nu fastighetsbolaget Lillskär AB att återlämna den markanvisning som företaget vann tidigt i processen innan detaljplanen fastställdes.
 • Boende, trafik och miljö |
  Dala vatten och avfall AB kommer att gräva en ny anslutning av vatten till Udden. Arbetet startar måndag den 30 oktober.
 • Uppleva och göra |
  Vecka 44 är det äntligen dags för höstlov för våra barn och ungdomar. Under höstlovsveckan arrangeras bland annat barnteater, filmvisning, musikal, bad, spökjakt, pyssel och mycket mer!
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen föreslår till fullmäktige att fatta beslut om kommunstyrelsens förslag till kommunplan, en plan som är anpassad utifrån det tuffa ekonomiska läget.
 • Boende, trafik och miljö |
  Snart är det Jul! Och nu behöver vi er hjälp att hitta årets julgranar.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där bland annat ett kompetensförsörjningsprogram som ska säkerställa kommunens framtida kompetens antogs. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Uppleva och göra |
  Torsdag den 5 oktober bjuds det in till föreläsning med Sara Melin där hon tar oss med på en emotionell resa genom hennes liv som mamma till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Föreläsningen är kostnadsfri.
 • Uppleva och göra Boende, trafik och miljö |
  Varmt välkommen till den nya lekplatsen Solen fredagen den 22 september klockan 15.00-17.00. Vi bjuder på korv vid lekplatsens nya grillplats.
 • Kommun och politik |
  Arbetsmiljöverket godkänner Leksands kommuns åtgärder för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett stort arbete har genomförts i alla kommunens verksamheter.
 • Kommun och politik |
  Fredagen den 15 september är det en tillfällig allmän flaggdag i Sverige. Vi flaggar för att högtidlighålla att H.M. Konungen Carl XVI Gustaf varit Sveriges statschef i 50 år.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen föreslår till fullmäktige att fatta beslut om ett nytt kompetensförsörjningsprogram. Det fattades också beslut om att ta fram nya handlingsplaner för att nå de ambitiösa miljömålen. Även beslut om fastighetsaffärer fattades.
 • Företagande och näringsliv |
  Är du arbetsgivare som söker vikarier eller behöver hitta fler medarbetare? Söker du jobb? Anmäl dig till Kompetensmässan 20 oktober i Rättvik Arena.
 • Boende, trafik och miljö |
  Afrikansk svinpest bland vildsvin har konstaterats i Västmanlands län. I dagsläget omfattas inga delar av Leksands kommun av den skyddszon som Jordbruksverket inrättat för att stoppa spridningen.
 • Skola och förskola |
  En av två ansökningsperioder är genomförda och redan nu har Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ökat sitt elevantal med 31 procent jämfört med 2022. Idag studerar 2054 individer och den utbildning med flest antal sökande är Vårdbiträdesutbildningen.
 • Boende, trafik och miljö |
  Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni antog ett enigt fullmäktige detaljplanen för Lummerhöjden. Under sommaren har överklagandetiden löpt ut och detaljplanen vunnit laga kraft.
 • Skola och förskola |
  Måndagen den 21 augusti startar ett nytt läsår på kommunens sju grundskolor och Leksands gymnasium. Start- och sluttid varierar mellan skolorna.
 • Uppleva och göra |
  Sex lördagar i rad har du möjlighet att handla lokalproducerade varor i Leksand. Bondemarknaden arrangeras vid Leksands hembygdsgårdar vid kyrkan. På premiären den 12 augusti var det över 40 säljare på plats.
 • Uppleva och göra |
  Den giftiga växten sprängört har upptäckts växa vid badbryggan i Stortjärn och vid tvättbryggan i Västannorstjärn.
 • Kommun och politik |
  Se en sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde där bland annat detaljplanen för det stora bostadsområdet Lummerhöjden antogs. Sammanfattningen görs av kommunfullmäktiges ordförande Mats Stenmark (M).
 • Uppleva och göra |
  Över 30 000 personer beräknas ha befunnit sig i Gropen för att fira midsommar tillsammans. Vi vill rikta ett stort tack till er alla som deltog och lyfta personer som gör det här möjligt att genomföra.
 • Boende, trafik och miljö |
  Alla ukrainare som har kommit till Leksand och vill ha ett jobb har fått ett jobb. Tre av dem, Anna, Inna och Nina arbetar med utemiljö i sommar och trivs jättebra.
 • Kommun och politik |
  Kommunstyrelsen har fattat beslut gällande Leksands kommuns första strategiska plan. Ett långsiktigt styrdokument där vi bland annat anger fem mål som vi kommer att sträva mot under den kommande mandatperioden.
 • Boende, trafik och miljö |
  Vattenförbrukningen i Leksands kommun är just nu hög. Genom att vi tillsammans hjälps åt att använda vattnet smart kan vi säkerställa den fortsatta leveransen av vårt livsviktiga dricksvatten.
 • Boende, trafik och miljö |
  I Leksands kommun finns det flera gräsytor som nu ska användas på ett bättre sätt. I stället för att klippa gräset kommer gräset att få växa och blommorna att få blomma. Den biologiska mångfalden kommer att öka.
 • Boende, trafik och miljö |
  Nu planerar Leksands kommun för en ny gång- och cykelväg från Övermo genom Edshult till Insjövägen. Planen är att börja bygga redan under 2023.
 • Skola och förskola |
  Tävlingen #10sekunder arrangeras av NTF och riktar sig till elever i klass 3-6 i hela Sverige. Syftet med tävlingen är att uppmärksamma vikten av att hålla hastighetsbegränsningen och klass 5 på Siljansnäs skola är en av vinnarna.
 • Uppleva och göra |
  I Leksand firades Sveriges nationaldag den 6 juni med både allsång i Gropen och en ceremoni för nya svenska medborgare. Två lyckade firanden som lockade många deltagare.
 • Boende, trafik och miljö |
  Fredagen den 2 juni meddelade Förvaltningsrätten att de upphäver det överklagade beslutet gällande bidrag till samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar.
 • Företagande och näringsliv |
  Kulturskolan kammade hem den åtråvärda Guldhästen när Företagarna Leksand hade sin årliga prisutdelning i kategorierna Årets företagare och Guldhästen.

Filtrera månad