Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Arbetsträning, coachning och rehabilitering

Arbetsmarknadsenheten (AME), som är en del av VIA-förvaltningen, hjälper till att koppla samman företagare med kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden.

Arbetsträning och coachning

Arbetsmarknadsenheten (AME) samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, LSS, andra kommuner och olika myndigheter.

För de personer som är aktuella för arbetsmarknadsstöd ska nå egen försörjning så arbetar vi bland annat med coachning, arbetsträning, praktik, arbetsförmågebedömning, arbetsmarknadsinfo, studiebesök och omställningsfrågor.

Vi strävar efter att hitta en helhetslösning kring varje person med hänsyn till att höja livskvaliteten och möjligheterna att komma i självförsörjande spår.

Du som är arbetssökande och inskriven på någon myndighet kan få praktik och arbetsträning på eller via arbetsmarknadsenheten (AME). Praktik är ett sätt att snabbt få kontakt med arbetsmarknaden och att få erfarenhet från arbetslivet. Syftet med att praktisera och arbetsträna är att uppnå egen försörjning (till exempel arbete, studier eller sjukersättning).

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att vi erbjuder hjälp till alla 16-19 åringar som inte går i gymnasieskolan, eller som har avslutat gymnasieskolan utan examensbevis.

RoA är till för dig som är 18-64 år, står långt ifrån arbetsmarknaden och är folkbokförd i Leksands, Gagnefs eller Rättviks kommun. Du kan vända dig till RoA när du behöver ett längre rehabiliterande stöd för att komma närmare egen försörjning.

Sidan uppdaterad: