Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Rådgivande organ

Kommunen har flera rådgivande organ, så kallade samrådsgrupper. Grupperna är i första hand till för ett ömsesidigt informationsutbyte mellan gruppernas medlemmar och kommunen.

Brottsförebyggande råd (BRÅ)

I Leksands kommun leds det brottsförebyggande arbetet av ett brottsförebyggande råd (BRÅ). Rådets motto och mål är att nå ett tryggt och säkert Leksand.

Brottsförebyggande rådet utgörs av:

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
 • Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 • Kommundirektör
 • Sektorchef samhällsutveckling
 • Utbildningschef
 • Socialchef
 • Sektorchef verksamhetsstöd
 • VD Leksandsbostäder
 • Förvaltningschef VIA-förvaltningen
 • Säkerhet- och beredskapschef
 • Säkerhetssamordnare
 • Distriktschef Leksand Brandkåren Norra Dalarna
 • Kommunpolis
 • VD Dala Vatten och Avfall
 • VD Dala Energi
 • Ordförande Företagarna Leksand

Brå kan tillfälligt adjungera andra nyckelpersoner i frågor där så behövs.

Handikappråd

I handikapprådet sitter representanter från kommunstyrelsen och från de olika handikappföreningarna.

Varje organisation som svarar upp mot nedanstående har rätt att utse en ledamot och en ersättare i handikapprådet:

 • Riksorganisation för personer med funktionshinder som genom sin lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen.
 • Ungdomsförbund till riksorganisation för personer med funktionshinder och föräldraföreningar för barn med funktionshinder. Det krävs att verksamhet finns på regional nivå som inkluderar kommunen.

Kommunstyrelsen utser fem politiska ledamöter och fem ersättare och Region Dalarna utser en ledamot.

Handikapprådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande bör utses bland politikerna och vice ordförande bland företrädarna för handikapporganisationerna.

Leksands kommuns program för främjande av funktionsnedsattas livsvillkor har tagits fram för att underlätta uppfyllandet av FN-konventionens principer och artiklar. Programmet ersätter det tidigare handikappolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 2015-09-21

Program för främjande av funktionsnedsattas livsvillkor i Leksands kommun 2023-2026 Pdf, 224 kB.

Pensionärsråd

I pensionärsrådet sitter representanter från kommunstyrelsen och från de lokala pensionärsföreningarna.

Syftet med rådet är att det ska vara ett organ för samråd, förankring och information mellan rådets företrädare och kommunens styrelser och nämnder.

Pensionärsrådet sammanträder två gånger på våren och två gånger på hösten. Vid sammanträdena skrivs minnesanteckningar.

Så jobbar de rådgivande organen

2013 antog kommunstyrelsen en arbetsordning för hur råden ska arbeta.

Arbetsgång för råd Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: