Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Försörjningsstöd, socialbidrag

Rätten till försörjningsstöd, eller det som ibland kallas för socialbidrag eller ekonomiskt bistånd, regleras av socialtjänstlagen (4 Kap. 1 §) och den riksnorm som regeringen fastställt.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till de som inte kan försörja sig genom egen inkomst.

Vad kan jag söka hjälp till?

Försörjningsstödet är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, så som kostnader för kläder, mat och boende. I socialtjänstlagen står det att försörjningsstödet ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att klargöra vad som är en skälig levnadsnivå för just dig

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

Om du vill ansöka om försörjningsstöd behöver du ta kontakt med en av socialkontorets handläggare. Om du ringer till socialkontoret på telefontiderna nedan och talar om ditt ärende så blir du kopplad till en handläggare. Handläggarna har telefontid: Måndag–onsdag, samt fredag 09.30–10.15.

Vid telefonsamtalet får du mer information om försörjningsstöd och vilka handlingar du måste visa upp för att ansöka. Du blir sedan kallad till ett första besök på socialkontoret där du och din handläggare träffas och pratar igenom din situation. En utredning genomförs för att handläggaren ska kunna fatta beslut om din ansökan.

Socialkontoret

Telefon: 0247-801 83 (för tillfället kopplas detta nummer direkt till kommunens kundtjänst, 0247-800 00)

Fax: 0247-100 45
E-postadress: socialkontoret@leksand.se
Besöksadress: Hagagatan 8
Postadress: 793 30 Leksand

Väntetider

Väntetiden kan vara upp till tio arbetsdagar från din första telefonkontakt med handläggare tills du får komma på besök. Handläggningstiden av din ansökan kan efter ditt besök vara max fjorton dagar.

För att få försörjningsstöd

För att du ska ha rätt till försörjningsstöd krävs att du gör det du kan för att bidra till din egen försörjning. Om du är arbetslös krävs att du är inskriven vid Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete, samt att du deltar i kommunens arbetsmarknadsenhet (AME).

Om jag inte får det jag begär?

Om du inte är nöjd med ett fattat beslut har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. När du får ett avslag på en ansökan får du information från handläggaren om hur du gör för att överklaga beslutet. Överklagan ska sändas till socialtjänsten som är skyldig att se över beslutet innan det skickas vidare till förvaltningsrätten för överprövning. Överklagan ska vara skriftlig och förutom personuppgifter innehålla information om vilket beslut som överklagas, varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

För frågor om försörjningsstöd, kontakta socialkontoret.

Sidan uppdaterad: