Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Du ansöker om plats till ditt barn på kommunal förskola senast fyra månader innan önskat startdatum för att platsgarantin ska gälla. Platsgaranti innebär att ditt barn efter fyra månader i kö är garanterad plats i någon kommunal förskola.

Två barn som gemensamt bygger ett hus

Förskoleplats eller allmän förskoleplats

Leksands kommun erbjuder två olika serviceformer inom förskola. Avgiften för de olika serviceformerna beror bland annat på barnets ålder och hushållets gemensamma inkomst före skatt.

  • Förskoleplats 1-5 år, avgiftsbelagd

Platsen kan sökas inom förskola för barn mellan 1-5 år och är avgiftsbelagd. Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt. Tiden på förskolan beror på hushållets arbetssituation. Platsen kan sökas av dig som arbetar, studerar (utifrån behov), är föräldraledig (max 15 timmar) eller arbetssökande (max 15 timmar).

  • Allmän förskoleplats 3-5 år, avgiftsfri

Allmän förskoleplats behöver du ansöka om. Platsen kan sökas för barn som är mellan 3-5 år. Platsen går att söka från och med höstterminens start det år barnet fyller 3 år. I denna serviceform har barnet rätt till 15 timmar/vecka men ej rätt till förskoleplats under samtliga skollov. Tiden för förskoleplatsen utgår från verksamhetens tider.

Hur ansöker jag?

Sök förskola för ditt barn genom att använda vår e-tjänst eller via blankett. I e-tjänsten ansöker du om förskoleplats både till kommunala och fristående förskolor.

När du får erbjudande om en förskoleplats måste du svara inom sju dagar. Om du inte svarar i tid riskerar du att mista din plats och erbjudandet går vidare till nästa person i kön.

Ditt barn är garanterat fritidshemsplats, men räkna med en handläggningstid på två veckor.

När vi erbjuder dig förskole- eller fritidshemsplats måste du anmäla din inkomstuppgift i e-tjänsten - lämna inkomstuppgift.

Önskas plats på en fristående förskola, ta kontakt med förskolan för att få information om de har lediga platser eller ej. Om plats önskas på en fristående förskola ska du ansöka om det i vår e-tjänst – Ansökan om förskoleplats - Förskola

Säg upp barnets plats på förskola

Du säger upp din plats på förskolan och på fritidshemmet via e-tjänsten – säga upp plats förskola och fritidshem. Uppsägningstiden är två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden. För fritidshemsplats och arbetslöshet gäller inte samma uppsägningstid.

Ändring av omsorgsbehov

E-tjänsten lämna inkomstuppgifter/ändra platssbehov är till för att göra en ändring av förskoleplatsens omfattning. Omfattningen påverkas bland annat av arbetslöshet, ökad sysselsättningsgrad, föräldraledighet eller allmän förskola.

Byta förskola

Byte av plats till annan förskola gör du i e-tjänsten Ansökan om barnomsorgsplats. Ditt barn ställs då i kö för den nya förskolan på samma sätt som alla andra som söker.

Tillfällig föräldrapenning

Om du måste stanna hemma från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn, kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Så här går det till då barnen placeras i kö

Här kan du läsa om kommunens rutin kring ansökan och köhantering för kommunala och fristående förskolor.

Blanketter för nedladdning

Vi rekommenderar att du i första hand fyller i våra e-tjänster online men det går också att fylla i nedanstående blanketter och skicka in dem till oss eller lämna in dem hos kommunhusets kundtjänst.

Sidan uppdaterad: