Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Parkering

Genom att parkera rätt bidrar du till att skapa en säker, trygg och framkomlig miljö.

Parkerade bilar

Parkera i Leksands centrum

Leksands centrum är reglerat med en parkeringsförbudszon. Inom zonen får du bara parkera på anvisade parkeringsplatser. Det är gratis att parkera, men tänk på att du på flera platser behöver använda p-skiva.

På parkeringsplatser med laddstolpar och långtidsparkeringar med motorvärmare får man parkera mot avgift, se skyltning på respektive parkeringsplats.

Karta över parkeringar

I kartan hittar du information om hur länge det är tillåtet att parkera på olika platser i centrala Leksand. Du hittar också information om parkeringsförbudszonen och var det är mest lämpligt att parkera vid evenemang.

  • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
  • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
  • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

P-skiva

P-skivor finns att hämta gratis i lådor på de två större parkeringarna i Leksand, Torget och Centrumparkeringen. P-skivor finns också i kommunhusets reception, i kulturhuset och i många affärer i centrum. På p-skivans baksida hittar du reglerna för hur p-skivan ska användas.

P-skivan gäller i hela landet och kan användas överallt där avgiftsfri parkering tillåts med p-skiva. Får du inte tag i en p-skiva går det bra att tydligt skriva: P-skiva, ankomsttid samt datum på en vanlig papperslapp och placera väl synlig i rutan.

I Leksand behöver MC och mopeder inte använda p-skiva, men de förväntas följa de parkeringsregler som finns skyltade på respektive plats.

Parkering vid evenemang

I samband med stora evenemang ökar belastningen på vägnätet i centrala Leksand avsevärt. Då är det extra viktigt att följa de parkeringsanvisningar som finns.

Parkeringar och avstängda vägar på midsommarafton

Parkering för husvagn och husbil

Husbilar och husvagnar är välkomna att parkera enligt ordinarie parkeringsregler. Ska du stanna en längre tid hänvisar vi till kommersiella ställ- och campingplatser. Det är förbjudet att campa i centrala Leksand.

Reser du med husbil eller husvagn och ska besöka centrala Leksand kan du till exempel parkera här:

  • Kulturhusparkeringen
  • Grusparkeringen vid sporthallen och parkering intill Tegera Arena
  • Grusparkering vid Hildasholm

Under midsommarveckan (onsdag – fredag) får husbilar och husvagnar inte parkera på kulturhusparkeringen.

Vid rastplatsen strax söder om Leksands södra infart, längs riksväg 70, finns det möjlighet till latrintömning och att fylla på vatten.

Laddstolpar

På parkeringen vid Torget och vid Leksands resecentrum finns det laddstolpar för elbil. Laddtiden är cirka 3-5 timmar för full laddning. Avgiften är 20 kr per timme och betalas via EasyParks app. Mer information finns på platsen.

Torget 4, Leksand:
4 laddstolpar, 11 kW typ 2.

Leksands resecentrum, Stationsgatan 14:
8 laddstolpar, 7.4 kW typ 2.

Långtidsparkering

Vid parkeringsplatsen Södra Järnvägsparkeringen vid Leksands resecentrum är det tillåtet att parkera i högst 15 dygn i följd mot avgift. Här finns också möjlighet att använda motorvärmare. Avgiften är 2 kronor per timme under det första dygnet, därefter 1 krona per timme. Avgiften betalas via EasyParks app. Mer information finns på platsen.

Långtidsparkering vid Södra Järnvägsparkeringen gäller inte för husvagnar och husbilar.

Hyra parkeringsplats med motorvärmare

Under vintersäsongen, från 1 oktober till 30 april, kan du hyra en parkeringsplats med motorvärmare vid Leksands samt Insjöns resecentrum.

Bokning och hämtning av nyckel görs hos Leksands kommuns kundtjänst.

Kostnaden för att hyra motorvärmarplats är:

  • 1400 kr vid Leksands resecentrum
  • 600 kr vid Insjöns resecentrum.

Kostnaden betalas mot faktura.

Flytt av felparkerade fordon och skrotbilar

Ett fordon som är felaktigt uppställt, samt stör ordning och säkerhet i trafik och miljön, får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunen. Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:198).

Fordon som bedöms vara övergivna, i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och skrotas snarast möjligt. Kostnaderna för flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren.

Kontakta kundtjänst om du upptäcker ett fordon som uppenbart är felparkerat, övergivet eller farligt placerat eller liknande.

Leksands kommun anlitar parkeringsvakter som kontrollerar att parkeringsbestämmelserna följs på gator och allmänna vägar.

Parkeringsövervakning

På tomtmark, till exempel i bostadsområden, är det markägaren som sköter kontrollen. Ofta anlitas ett vaktbolag för att utföra detta. Det är kommunfullmäktige som beslutar om parkeringsövervakning på gatumark i kommunen.

Till vem ska jag betala?

Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatumark samt en civilrättslig som gäller tomtmark. För den som följer parkeringsbestämmelserna finns det ingen betydelse var man parkerar. Däremot om fordonet är felparkerat och har blivit rapporterat, är det skillnad på var betalning sker och var man vänder sig för att bestrida.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning utfärdas om ett fordon är felparkerat på gatumark, även kallad allmän plats. Rättelse och bestridande sker skriftligen till polismyndigheten i det distrikt parkeringsanmärkningen utfärdades. På parkeringsanmärkningen finns information om den polismyndighet man kan vända sig till.

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas om ett fordon är felparkerat på tomtmark, även kallad kvartersmark. På kontrollavgiften finns information om var man kan vända sig vid bestridande. Det är markägaren, eller den som har avtal att bedriva parkering inom ett område, som beslutar om parkeringsövervakning på tomtmark.

Hur vet man vem som övervakar en tomtmarksparkering?

Vid infarten till en parkering på tomtmark ska det finnas en tilläggstavla under vägmärket där det är angivet vem som bedriver parkering samt dennes telefonnummer.

Felparkeringsavgift

P-boten vid felparkering är inom Leksands kommun 400 kronor eller 700 kronor, beroende på trafikförseelse.

Sidan uppdaterad: