Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

God man, förvaltare och förmyndare

Det finns olika anledningar till att en person kan vara i behov av stöd från en god man eller en förvaltare. Oftast handlar det om att man på något sätt har svårigheter att bevaka sin juridiska rätt..

God man

En god man förordas av tingsrätten och samtycke måste finnas från personen som är mottagare för hjälpen (huvudmannen). Om en person till exempel är för sjuk för att samtycka behövs ett läkarintyg som beskriver personens hälsa.

En god man kan vara en persons förlängda arm och har som uppdrag att hjälpa till att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för att personens behov blir tillgodosedda. Om behov av god man inte längre föreligger fattar tingsrätten beslut om att godmanskapet ska upphöra.

Förvaltare

Om det för en person inte räcker med hjälpen från en god man kan tingsrätten fatta beslut att personen ska ha en förvaltare. Förvaltaren kan tillsättas mot personens vilja och förvaltaren tar över rätten att fatta beslut, sluta avtal och förfoga över den egna ekonomi.

Ett beslut om förvaltarskap ska omprövas varje år. Om förvaltarskapet ska upphöra eller ersättas med godmanskap måste tingsrätten fatta beslut om detta.

Överförmyndare

Kommunens överförmyndare har ansvar att genomföra tillsyn över de gode män och förvaltare som finns i kommunen. För att få bli god man eller förvaltare måste man godkännas av överförmyndaren och tingsrätten.

Lotta Arnesson är överförmyndare i Leksands kommun och ersättare är Lotta Johansson. Men det är överförmyndarhandläggaren vid Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna du ska kontakta för frågor och möten.

Om du vill ansöka om god man eller förvaltare, eller veta mera kan du ta kontakt med Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna.

.

Sidan uppdaterad: