Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Korttidstillsyn och korttidsvistelse

Korttidstillsyn innebär att du före och efter skoldagen samt vid lov får tillsyn tillsammans med andra ungdomar. Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt, under kortare eller längre tid, vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj

Korttidstillsyn

På korttidstillsynen (LSS-fritids) får du om du behöver möjlighet till en lugn stund efter skolan. På korttidstillsynen finns även möjlighet till både gruppaktiviteter och indivuella aktiviteter.

Genomförandeplan

Du som är på korttidstillsynen blir erbjuden att tillsammans med oss och dina vårdnadshavare göra en genomförandeplan. Där beskriver man hur och vilket stöd personalen behöver ge just dig.

Vem kan få korttidstillsyn?

Skolungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning och som inte kan klara sig själv före och efter skoltid under den tid som vårdnadshavare arbetar.

Korttidsvistelse

I korttidsvistelse ingår omvårdnad och du får stöd och hjälp med dina dagliga personliga behov, till exempel med hygien, förflyttning, på- och avklädning och hjälp vid måltider.

Korttidsvistelse kan också vara att du deltar i en lägerverksamhet.

Vem kan få insatsen?

Korttidsvistelse beviljas personer med sådana funktionsnedsättningar att de har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionsnedsättning miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning.

Var ligger verksamheterna?

Korttidstillsynens lokaler (LSS-fritids) och korttidshemmet ligger på Fiskgatan 3 i centrala Leksand.

Sidan uppdaterad: