Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Politisk organisation

De tre personerna i fullmäktiges presidium sitter längst fram på podiet i plenisalen i Leksands kommunhus.
vektor_wave

Kommunalråd och oppositionsråd

Leksands kommun har ett kommunalråd, ett oppositionsråd och tre deltidsarvoderade förtroendevalda.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Kommunstyrelsen är Leksands kommuns ledande politiska instans och har en överordnad roll i den kommunala organisationen.

I utskotten och nämnderna beslutar förtroendevalda i olika frågor.

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga utskotts och nämnders verksamhet och ekonomiska redovisningar.

Kommunen har flera rådgivande organ, så kallade samrådsgrupper.

Här hittar du en förteckning över alla partier och alla förtroendevalda i Leksands kommun.

Vid kommunvalet år 2022 röstade 11 197 personer.