Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Elevråd och samråd

I både klassråd och elevråd får våra elever lära sig vad demokrati innebär i praktiken. Elevrådet har också möjlighet att påverka skolan via sina kontakter med samrådet som består av föräldrar, personal och en politiker från utbildningsutskottet. Samråd är det nya namnet på det som tidigare kallades brukarråd.

Klassråd

Varje klass har klassråd där alla elever har möjlighet att ta upp frågor, tankar och idéer.

Elevråd

Frågor som rör alla klasser på skolan tas sedan upp i elevrådet som träffas ungefär en gång i månaden.

Samråd - ett forum för föräldrar

Från elevrådet kan frågor sedan skickas till samrådet, där rektor samt representanter för personal, föräldrar och det politiska utbildningsutskottet träffas digitalt eller på plats. Till samråd bjuds alla vårdnadshavera in.

I samrådet diskuteras olika saker som till exempel skolans värdegrund, verksamhetens mål, arbetssätt och arbetsformer samt andra aktuella frågor. Vi tar också upp frågor och ärenden som eleverna tagit upp på klassråd och elevråd.

Vi vill ha engagerade föräldrar

Föräldrar kan skicka in frågor som rör skolan två veckor innan samrådet. Dagordningen är flexibel utifrån aktuella frågor. Kontakta samrådet genom att mejla ditt ärende eller din fråga till skolans rektor.

Engagemanget från föräldrarna är viktigt för skolans utveckling.

Protokoll från samrådet (brukarrådet)

Här finns protokoll från samråden (brukarråden) på våra grundskolor.

Sidan uppdaterad: