Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Skicka faktura till Leksands kommun

Här hittar du information och uppgifter för hur du skickar fakturor till Leksands kommun.

Krav på e-faktura

Sedan 1 april 2019 gäller Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Detta innefattar även direktupphandlingar.

Offentliga upphandlingar som påbörjats före lagen träder i kraft omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Observera att PDF är inte ett godkänt format.

Vi vill även uppmana er som inte direkt omfattas av lagen att skicka e-faktura till oss.

E-faktura till Leksands kommun

Uppgifter för e-fakturering till Leksands kommun:

 • Organisationsnummer: 212000-2163
 • PEPPOL-ID: 0007:2120002163
 • GLN-kod: 7362120002160
 • VAN-operatör: Tieto
 • Format: Peppol Bis Billing 3 eller Svefaktura

Fakturainformation

Fakturan ska innehålla följande information:

Vid beställning av varor eller tjänster skall beställaren uppge fakturaadress och fakturareferens (beställande enhet) samt namn på beställaren. I de fall beställaren inte kan uppge dessa uppgifter har leverantören rätt att avvisa beställningen.

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Säljarens momsregistreringsnummer (VATnr)
 • Vid omvänd skattskyldighet och utlandsfakturering ska även köparens momsregistreringsnummer anges (SE212000216301)
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Tydlig specifikation av vad fakturan avser (mängd och art)
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp (specificerad per skattesats)
 • Plusgiro-, bankgironummer eller bankkonto inklusive clearingnummer

Leksands kommun
Fakturaenheten
793 80 Leksand

Kommunen tillämpar generellt 30 dagars betalningstid. Eventuella dröjsmålsräntor eller andra avgifter beräknas från fakturans ankomst till kommunen.

Leksands kommun godkänner inga faktureringsavgifter.

Eventuella bilagor och specifikationer ska bifogas med fakturan.

Kom igång med e-faktura

Leksands kommun tar i dag emot e-fakturor enligt Svefakturastandard samt den nya europeiska standarden PEPPOL BIS Billing 3.

 1. Affärs- eller faktureringssystem
  Många leverantörer av affärs- eller faktureringssystem erbjuder integrerade lösningar för att skicka e-fakturor. Kontakta din affärssystemsleverantör för mer information.
 2. Virtuell skrivare
  Virtuella skrivare som skapar e-fakturor direkt från leverantörens affärs- eller fakturasystem erbjuds av banker och flera andra leverantörer. Den virtuella skrivaren består av en programvara som omformar den vanliga fakturan till en e-faktura för att sedan distribuera den till mottagaren.
 3. Fakturaportal
  Leverantör som skickar ett mindre antal fakturor kan på ett enkelt sätt ansluta sig till någon av de fakturaportaler som tillhandahålls av olika leverantörer. Fakturauppgifterna registreras direkt på internet. Kommunen är ansluten till en fakturaportal där ni som leverantörer kan skicka upp till 25 fakturor per månad kostnadsfritt. Se information om fakturaportalen längre ned på sidan.

Innehållet i e-fakturan ska motsvara den information som normalt finns på en vanlig faktura. Läs mer om vad fakturan ska innehålla under rubriken Fakturainformation.

Även bilagor kan bifogas e-fakturan. Om du har behov av att skicka bilagor för att din faktura ska bli komplett är det viktigt att du kontrollerar med din e-fakturaleverantör att de har stöd för detta.

E-fakturan ska alltid innehålla en fakturareferens (beställande enhet) enligt kommunens anvisning.

Förteckning över beställande enheter

Beställande enhet (referens)

Referenskod*

Politik

.

BRÅ

111

Kommunfullmäktige

180

Kommunstyrelse

100

Revision

181

Valnämnd

182

Överförmyndare

183

Förvaltningsledning

.

Kommundirektör

120

Verksamhetsstöd

.

Administrativ service

123

Ekonomiavdelning

102

HR-avdelning

101

Internationella kontakter

109

IT-avdelning

105

Kommunikationsavdelning

124

Kundtjänst

133

Lokalvård 1

220

Lokalvård 2

224

Lokalvård 3

225

Personalavdelning

103

Stab

122

Säkerhetsansvarig

121

Telefoni

106

Kost

201

Björkbacken kök

202

Djura kök

203

Edshult kök

204

Furulidens kök

217

Gärde kök

219

Gästishallen kök

205

Igelkotten kök

206

Insjön kök

207

Myran kök

211

Pelikanen kök

209

Rosen kök

210

Solhem kök

212

Tällberg kök

214

Ullvi kök

215

Lärande och stöd

.

Lärande och stöd

128

Jippo

446

Djura förskola

611

Furulidens förskola

616

Insjöns förskola

631

Källbackens förskola

635

Myrans förskola

636

Pelikanens förskola

627

Rosens förskola

624

Siljansnäs förskola

618

Tällbergs förskola

621

Elevhälsovård

601

Grundsärskola

626

Gymnasieskola

650

Gärde skola

613

Insjöns skola

615

Kulturskolan

691

Sammilsdals skola

617

Siljansnäs skola

619

Tällbergs skola

622

Ullvi skola

623

Åkerö skola

625

Vård och omsorg

.

Anhörigstöd

441

Dagverksamhet

728

Familjecentralen

443

Familjerådgivning

447

Familjeteamet

445

Fordon hemtjänst

731

Hemtjänst

740

HSL

727

IFO

131

Korttidsboende

724

LSS

760

MAS

750

Personlig assistent

770

Resursenheten

730

Ungdomsmottagning

444

VoO Administration

720

VoO Kundval

715

Växelvården

732

Öppenvård

440

Öppna förskolan

448

Björkbacken servicehus

721

Edshult servicehus

722

Lyckavägen servicehus

729

Solhem servicehus

725

Samhällsutveckling

.

Bibliotek

421

Bostadsanpassning

511

Energirådgivning

430

Fritid

410

Fritid ute

411

Förråd

491

Gatubelysning

116

Kommunfastighet

117

Kulturavdelning

420

Leksandshallen

412

Mark

118

Myndighet

435

Natur

431

Norsbro

125

Näringslivsavdelning

104

Plan

436

Samhällsbyggnad

130

Skog

432

Strategisk planering

433

Trafikenhet

107

Utemiljö

112

Verkstad

492

Vaktmästeri

117

Översiktsplanering

434

VIA-nämnden

.

AME

471

AME Rättvik

475

Café kommunhuset

474

Integrationsenhet

490

Integration Rättvik

476

VIA-nämnden

470

Vuxenutbildning

129

* = Referenskoden används när bokstäver inte kan hanteras som referensbegrepp.

Ta kontakt med din affärssystemsleverantör, bank eller någon av de företag som tillhandahåller lösningar för e-fakturor.

Du kan också kontakta ekonomiavdelningen om du har frågor eller funderingar om hur man kommer igång med att skicka e-fakturor till Leksands kommun.

Gratis fakturaportal

Om ni inte har ett affärssystem eller annan lösning som möjliggör att skicka e-faktura, kan ni utan kostnad använda vår fakturaportal. Där registrerar ni och skickar in fakturor kostnadsfritt till oss (upp till 25 stycken per månad).

För att börja skicka fakturor till Leksands kommun via Fakturaportalen, gör så här:

 1. Registrera ert bolag på Fakturaportalens registersida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 2. Bekräfta registreringen genom att svara på ett aktiveringsmail som skickas till dig.
 3. Logga in på Fakturaportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 4. Vid första inloggningstillfället behöver ni ange "Medlems betalningsinformation". Gå till Inställningar/Skicka/Medlems betalningsinformation
 5. Registrera fakturan

Om du fakturerar högst 25 fakturor per månad är medlemskapet på Fakturaportalen helt gratis. Det medlemskapet heter "Free". Du väljer medlemsnivå vid registrering.

Det finns även andra nivåer av medlemskap som är avgiftsbelagda (Basic, Plus och Premium). Läs mer om vad dessa nivåer innebär på Fakturaportalens hemsida. Där kan du även läsa om vilka övriga tjänster Fakturaportalen erbjuder (till exempel att ta emot e-fakturor).

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta gärna ekonomiavdelningen om du har frågor kring fakturering till Leksands kommun. Du når oss enklast genom att ringa eller mejla vår kundtjänst.

Telefon: 0247-800 00

E-post: kundtjanst@leksand.se

Sidan uppdaterad: