Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Sidans innehåll

Författningssamling, föreskrifter och avgifter

Här samlar vi föreskrifter som gäller i Leksands kommun. Det kan till exempel gälla avgifter, lokala ordningsföreskrifter och planer.

Avgifter

Vi publicerar våra dokument i programmet Netpublicator. Där hittar du:

 • Taxor och avgifter 2024
 • Avgift för utlämnande av allmän handling
 • Föreskrifter om avgift och taxor för sotning och brandskyddskontroll

Föreskrifter

Kommunala föreskrifter är lokala bestämmelser, ordningsregler och andra styrande dokument som kommunfullmäktige beslutat om.

 • Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar
 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter
 • Föreskrift om förbud mot eldning utomhus
 • Bilaga 1 till föreskrift om förbud mot eldning utomhus - Generella undantag från eldningsförbud
 • Föreskrifter för avfallshantering Leksands kommun
 • Beslut om hantering av trädgårdsavfall
 • Lokala hälsoskyddsföreskrifter
 • Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Leksands kommun
 • Lovboken - Förfrågningsunderlag för upphandling enligt lagen om valfrihetsystemet LOV
 • Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar

Sidan uppdaterad: