Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Avgifter och taxor

Avgiften för service och omvårdnad är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Kontanter

Avgifter inom service och omvårdnad

Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. Kommunens avgiftshandläggare räknar fram och beslutar om din avgift utifrån dina inkomster och din boendekostnad.

Det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala för service och omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende. Denna gräns kallas för maxtaxa och är densamma i hela landet. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2575 kronor per månad i avgift för år 2024.

Om du inte vill lämna inkomstuppgift krävs godkännande att vi tar ut den högsta avgiften enligt gällande taxa utan inkomstprövning. Observera att nya inkomstuppgifter ska lämnas varje år annars kommer vi att debitera den högsta avgiften.

Avgifter inom maxtaxan

Avgifter inom maxtaxan

Avgifter

Hemtjänst (maxtaxa 2 575 kr/mån)

474 kr/tim (1)

Omvårdnad i särskilt boende (maxtaxa)

2 575 kr/mån (1)

Trygghetslarm

262 kr/mån

Mobilt trygghetslarm/ GPS-klocka

262 kr/mån

Korttidsboende/Växelvård

86 kr/dygn (2)

Dagverksamhet

474 kr/mån

Ledsagare/Kontaktperson

474 kr/mån

Hemsjukvård/Hembesök (max 600 kr/mån)

200 kr/besök

Hemsjukvårdsavgift, inskrivna i hemsjukvård

474 kr/mån

Barn och ungdom ej fyllda 20 år (hemsjukvård)

0 kr/besök

Avgifter utom maxtaxan

Avgifter utom maxtaxan

Avgifter

Måltidsavgift, särskilt boende

4 297 kr/mån

Matavgift dagverksamhet

82 kr/dag (3)

Matavgift korttidsboende/Växelvård

136 kr/dag

Resor dagverksamhet

754 kr/mån (4)

Resor dagverksamhet

1 200 kr/mån (5)

Hjälpmedel

250 kr/st (6)

Hjälpmedelsavgift

50 kr/mån (7)

Försäljning av egenansvarsprodukter

t ex griptång, korg till rollator, dynor etc.

kr/st

Uteblivet besök inom hemsjukvård

300 kr/uteblivet besök

Faktureringsavgift för uteblivet hemsjukvårdsbesök

50 kr

1) Maxtaxan bestäms årligen av riksdagen.
2) Maxtaxan delat med 30 dagar
3) Motsvarar kaffe/smörgås och lunch
4) Motsvarar 1-10 enkelresor/månad
5) Motsvarar fler än 10 enkelresor/månad
6) Utlämnat hjälpmedel per styck, gemensamt högkostnadsskydd för kommun och region 1400 kr under 12-månadsperiod
7) Hjälpmedelsavgift särskilt boende, korttidsboende

Hemtjänst

Hemtjänst är service och omvårdnad i det egna hemmet.

I hemtjänstavgiften ingår nedanstående insatser i de fall de är beslutade av kommunen:

  • Service och personlig omvårdnad i hemmet
  • Hemsjukvård/Hembesök
  • Korttidsboende/växelvård (måltidskostnad tillkommer)
  • Dagverksamhet (måltids- och resekostnad tillkommer)
  • Ledsagare/kontaktperson

Särskilt boende

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt.

Avgiften i särskilt boende består av fyra delar:

  • Bostadshyra
  • Måltidsavgift
  • Omvårdnadsavgift
  • Hjälpmedel, Grundutrustning
Bostadshyra

En hyreskostnad finns fastställd för särskilt boende. Här ingår kostnaden för den egna lägenheten och viss andel i gemensamma utrymmet. Hyrorna varierar beroende på lägenheternas standard och yta.
Bostadstillägg för dessa kan sökas hos Pensionsmyndigheten. Läs mer här - Bostadstillägg

Måltidsavgift

Måltidsavgiften för personer i särskilt boende är 3889 kronor per månad. Denna avgift inkluderar alla måltider, mellanmål, kaffe och liknande.

Omvårdnadsavgift

Avser avgift för personlig omvårdnad och service i det särskilda boendet. Högsta avgift för omvårdnaden är 2359 kronor per månad för år 2023, den så kallade maxtaxan.
Denna avgift räknas fram och beslutas utifrån dina inkomster och din boendekostnad för att få fram hur mycket du kan betala.

Hjälpmedelsavgift, grundutrustning

Avser avgift för hjälpmedelsförsörjning och debiteras med 50 kronor per månad. I summan ingår den grundutrustning som finns på enheten.

Sidan uppdaterad: