Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Stöd för familjer

Här hittar du information om de olika former av stöd och hjälp som erbjuds föräldrar och familjer

Familj på vinterpromenad
vektor_wave

På familjecentralen jobbar barnmorskor, distriktssköterskor, distriktsläkare, familjepedagoger, psykolog, familjeterapeut, socionomer och förskolepedagog.

Ibland behöver barn och ungdomar extra stöd utöver sina föräldrar. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en kontaktperson till placering i ett familjehem. Här kan du läsa mer och ansöka om att få uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om det känns svårt att själv hitta lösningar kan ni kontakta familjerådgivningen.

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder. Här hittar du information om till exempel samarbetssamtal, fastställande av faderskap, umgängesstöd och adoption

Om du som förälder, barn eller ungdom behöver stöd kan du vända dig till Familjeteamet.