Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Alkohol och tobak

För att få servera alkohol till allmänheten eller slutet sällskap krävs serveringstillstånd från kommunen.

Drinkglas i en bar

Serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla servering av alkohol till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap.

Ett krav för servering till allmänheten är att lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning och att lagad mat ska serveras.

Lokalerna måste även uppfylla brandskyddskraven. Dokumentation över brandskyddet ska därför bifogas ansökan.

Riktlinjer serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl, försäljning av tobak

I kommunens riktlinjer för serveringstillstånd kan du läsa mer om vad som gäller.

Läs kommunens riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 586 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan och anmälan av serveringstillstånd

Här hittar du e-tjänst och blanketter för att ansöka om olika former av serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal för alkoholservering

Här kan du som företagare anmäla serveringsansvarig personal för alkoholservering.

Försäljning av folköl

För att få sälja folköl ska du anmäla detta till miljöenheten på Leksands kommun, senast samma dag som försäljningen påbörjas.

Anmälan ska även lämnas vid ägarbyte eller upphörande av försäljningen.

Krav för att få sälja folköl

För att få sälja folköl ska följande krav uppfyllas:

 • Verksamheten ska bedrivas i lokal som är avsedd för stadigvarande livsmedelsverksamhet och att försäljning av matvaror sker i lokalen.
 • Försäljning får inte ske till personer under 18 år.
 • Den som bedriver försäljning av folköl ska utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn).

Tillsyn

Kommunen bedriver tillsyn över de verksamheter som tillhandahåller folköl, och en årlig tillsynsavgift tas ut för att täcka kostnaden för detta arbete. Hantering av anmälan samt tillsyn finansieras genom avgifter.

Försäljning av tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter kräver anmälan till kommunen.

Krav vid försäljning av tobak

För att få sälja tobaksvaror ska följande krav enligt tobakslagen uppfyllas:

 • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
 • Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket ska ha en innehållsdeklaration.
 • Den som säljer tobaksvaror ska ha noggrann tillsyn så att reglerna följs

Ansökan om försäljning av tobaksvaror

För att få sälja tobaksvaror ska ansökan lämnas till miljöenheten. Ansökan ska innehålla ett egenkontrollprogram som beskriver egenkontrollen. Detta gäller även vid ägarbyte.

Tillsyn och egenkontroll

Du som säljer tobaksvaror ska utföra egenkontroll för att försäkra dig om att reglerna följs. Egenkontrollen innebär bland annat att du som verksamhetsutövare ska ha en handlingsplan för att se till att all personal känner till och följer reglerna för försäljningen.

Miljöenheten bedriver tillsyn hos alla som säljer tobaksvaror och e-cigaretter. Detta gäller även tillsyn över rökfria miljöer enligt tobakslagen, till exempel vid skolgårdar.

Taxa avseende alkohollagen

För hantering av ansökan och annan administration samt för tillsynen tas avgifter ut för att finansiera kommunens kostnader. Läs mer om avgifter här:

Taxor och avgifter för alkoholservering och tobaksförsäljning med mera Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Rökfria miljöer

För att skydda människor mot passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka.

Tobakslagen från 2019 innebär bland annat att:

 • Bara den som har tillstånd får sälja tobak.
 • Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
 • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas.
 • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Målet med lagen är att bidra till en minskning av tobaksbruket, minska passiv rökning och nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025.

Här gäller rökförbud

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik
 • Restauranger, inklusive uteservering
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning
 • Lokaler med tillträde för allmänheten
 • Hotell
 • Idrottsplatser och lekplatser
 • Entréer till rökfria lokaler

Rökförbud gäller inte i privata miljöer och bostäder. Det är den som äger eller disponerar lokalen eller området som ansvarar för att rökförbudet följs. För entréer är det den som ansvarar för lokalen.

Sidan uppdaterad: