Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Mitt boende

Om bland annat boendemiljö, vatten, avlopp och uppvärmning.

Bymiljö i frostlandskap.
vektor_wave

De flesta hushåll i Leksands kommun är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. För enskilt avlopp krävs att du söker tillstånd.

Leksands kommun och Dala Vatten och avfall har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Leksands kommun. Under samrådstiden 26 mars till 26 april har du möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Avfallshanteringen sköts av det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB.

Här finns information om olika uppvärmningssätt för din bostad.

Dala vatten och avfall AB ansvarar för det kommunala dricksvattnet. Om du har egen vattentänkt finns det några saker du bör tänka på.

För att undvika risken för bränder är det viktigt att sotning genomförs regelbundet.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om miljön i ditt boende.

Husdjur måste skötas om så att de mår bra och inte orsakar störningar för omgivningen.