Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Anpassad grundskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns en anpassad grundskola som ett alternativ till grundskolan. De elever som har behörighet till den anpassade grundskolan erbjuds skolgång i Leksands kommun. För att ansöka till anpassad grundskola fyll i skriv ut dokumentet nedan.

Om anpassad grundskola

Varje kommun är skyldig att erbjuda en anpassad grundskola (tidigare benämd grundsärskolan) till alla barn som har rätt till det. Målet är att erbjuda alla skolpliktiga elever skolgång i den egna kommunen. För barn med intellektuell funktionsnedsättning (kallas även utvecklingsstörning eller kognitiv funktionsnedsättning) finns den anpassade grundskolan som ett alternativ till grundskolan.

För bedömning av barnets behörighet till den anpassade grundskolan behövs en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social utredning. Föräldrarna ska också fylla i blanketten Ansökan till den anpassade grundskolan som du hittar överst på den här sidan.

Eleven erbjuds plats om eleven bedöms ha behov av, och har rätt till att läsa enligt den anpassade grundskolans kursplaner. Det är avdelningschefen för grundskolan som fattar beslut om mottagande i den anpassade grundskolan. För att ansöka skriv ut och fyll i dokumentet nedan.

Att gå i anpassad grundskolan

Den anpassade grundskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den anpassade grundskolan består av nio årskurser.

Ämnesområden

Elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen läser istället ämnesområden. Ämnesområdenas kursplanerna innehåller de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Intyg, omdöme eller betyg

Eleverna ska efter avslutad anpassad grundskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i den anpassade grundskolans ämnen.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs.

Administratörer
Marit Östberg
Telefon: 0247-805 35
E-post: marit.ostberg@leksand.se

Margareta Jacobson
Telefon: 0247-805 35
E-post: margareta.jacobson@leksand.se

Rektor
Kristina Lundén
Telefon: 0247-808 68
E-post: kristina.lunden@leksand.se

Skolsköterska
Maria Grahn
Telefon: 0247-803 52
E-post: maria.grahn@leksand.se

Skolkurator
Helena M-Lumbandi
Telefon:
E-post: helena.m-lubandi@leksand.se

Kontaktuppgifter till lärarna hittar du i lärplattformen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Adress: Skolvägen 16, 793 40 Leksand

Sidan uppdaterad: