Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Trafik, gator och vägar

Här hittar du bland annat information om parkering, snöröjning och enskilda vägar.

Leksandsbron
vektor_wave

Just nu pågår ett arbete med de enskilda vägarna i Leksands kommun.

Här kan du läsa mer om hur vi snöröjer våra gator och vägar.

Genom att parkera rätt bidrar du till att skapa en säker, trygg och framkomlig miljö.

Här hittar du information om hur du vägbelysning, blomlådor som farthinder och vad du som fastighetsägare kan göra för att förbättra sikten i korsningar.

Cykla är bra för hälsan, miljön och ekonomin. Inom kommunen finns det cirka 30 kilometer gång- och cykelvägar.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas.

Här kan du ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan samt ta del av våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark.

Inom Leksands kommun strävar vi efter att ha en ren, välstädad och attraktiv miljö

För transporter inom Leksands kommun ansöker ni om transportdispens genom vår e-tjänst.

Här hittar du information om vem som bestämmer om vilka trafikregler som gäller för en väg. Du kan också ta del av kommunens trafikstrategi.