Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Funktionsvariation

Du som bor i Leksands kommun ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar.

Rullstolsbunden kvinna på äng
vektor_wave

Du som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om stöd och hjälp

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag från kommunen för att anpassa din bostad

I kommunen finns de fyra olika grupperna Affär'n, Bakfickan, Fisken och Utegruppen inom daglig verksamhet.

Korttidstillsyn innebär att du före och efter skoldagen samt vid lov får tillsyn tillsammans med andra ungdomar, Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt, under kortare eller längre tid, vistas i ett korttidshem eller en korttidsfamilj.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd i det egna hemmet kan ansöka om boendestöd.

På rehabenheten i Lkesand kommun arbetar arbetsterapeauter och sjukgymnaster.

Här hittar du information om färdtjänst, riskfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

För dig som har en funktionsnedsättning eller är äldre finns det många olika typer av hjälp du kan få för att underlätta din vardag i hemmet

Vill du ge tid och omtanke till någon som behöver extra stöd? Vi söker dig som vill bli uppdragstagare som kontaktperson, ledsagare eller avlösare till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning.

Gruppbostad och servicebostad är bostäder enligt LSS, ibland även kallade LSS-boenden. Här listar vi våra LSS-boenden i Leksand kommun.