Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Stöd för vuxna

Här finns bland annat svaren på frågor kring samhällsplanering, bygglov, trafik och miljö.

sol över sjö med brygga
vektor_wave

Anhörigstöd finns för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Den du hjälper kan vara ett barn, en maka/make, en förälder, en släkting, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.

Arbetsmarknadsenheten (AME) hjälper till att koppla samman företagare med kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden.

Beroendeenheten Haga är för dig med alkohol, spel- eller drogproblem och för dig som anhörig. Vi arbetar för att personer med misssbruks-, riskbruk och beroendeproblem ska få hjälp att ta sig ur sitt missbruk och beroende.

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om att vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Här får du mer förslag på hjälp du kan få för att underlätta din vardag. Läs mer om kontaktperson, personliga ombud och väntjänst

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter under en period. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan då ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Är du orolig över ditt egna eller över någon annans sätt att använda alkohol, läkemedel, droger eller spel om pengar? Ett första steg är att ta kontakt med socialtjänsten för att få information om vilket stöd ni kan få.

Äktenskap ingås antingen genom vigsel i ett trosamfund eller genom en borglig vigsel. I Leksands kommun finns för närvarande åtta borgliga vigselförättare.

Lever du i en situation där det förekommer kräkningar, hot eller våld? Det kan handla om psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld men även att du känner dig tvingad till nåt du inte vill.

Om du och din partner har bestämt er för att separera kan ni få stöd från familjerådgivningen och familjerätten.

På socialkontoret som ingår i sociala sektorn finns myndighetsutövning samt individ- och familjeomsorg (IFO)