Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Politiska ledamöter under kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhusets plenisal.

Ledamöterna i kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer invånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Det gör de genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Platserna fördelas proportionellt efter antal röster som varje parti får.

Kommunfullmäktige i Leksand har 41 ordinarie ledamöter och 23 ersättare.

Frågor som kommunfullmäktige behandlar

Frågor som är av grundläggande betydelse eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • Val av revisorer
  • Grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet
  • Folkomröstning i kommunen

Innan ett ärende behandlas av kommunfullmäktige ska frågan vara behandlad av kommunstyrelsen som får underlag till besluten från utskotten.

Handlingar och dagordning

I handlingarna kan du se vilka ärenden kommunfullmäktige ska fatta beslut om.

Följ sammanträdena på plats eller via webben

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls enligt ett fastställt schema. Allmänheten är välkommen att följa kommunfullmäktiges sammanträden på plats eller via vår playportal. Plats och tid annonseras alltid i förväg i Leksandsbladet samt här på kommunens hemsida.

I Leksands kommuns playportal kan du se alla våra direktsändningar från och med 2024 samt andra videor.

Fullmäktigeberedningar

Fullmäktigeberedning är ett politiskt organ som inrättas av kommunfullmäktige som också utser ledamöterna. Uppgiften är att bereda ett visst ärende eller en grupp av ärenden för beslut. Dess beredning ersätter inte den beredning som kommunstyrelsen måste göra.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-10, beslutades att tillsätta en kommunfullmäktigeberedning (tillfällig) rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda.

Sidan uppdaterad: