Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Mat, lunch och specialkost

Barnen i förskolan, grundskolan och på gymnasiet erbjuds samma meny. Du kan ta del av menyn här på webben, eller via gratisappen Skolmaten. Vi erbjuder också anpassad mat – specialkost – vid behov.

Bilden visar lite olika ingredigenser som används vid matlagning.Vitlök, tomater, pasta och färska kryddor.

Här kan du ladda ner appen "Skolmaten" eller se skolmaten på webbsida

Intyg ska lämnas inför varje läsårstart

Barn som har allergier, annan födoämnesöverkänslighet eller annan medicinsk orsak har rätt till likvärdig mat som de barn/elever som äter av den vanliga maten. Man kan också få specialkost av religiösa eller etiska skäl.

För att få specialkost krävs ett intyg från vårdnadshavare/myndig elev.

Vem gör vad, och vem vänder ni er till?

Vårdnadshavaren eller myndig elev

Vårdnadshavaren eller myndig elev fyller i specialkostintyget och lämnar det till förskolläraren eller klassläraren/mentorn.

Förskolan

Förskolläraren lämnar intyget till förskolechefen som skriver under och godkänner intyget. De specialkostintyg som gäller allergier, födoämnesöverkänslighet eller annan medicinsk orsak ska styrkas med medicinsk anteckning/läkarintyg. Intyget skickas sedan till förskolans kök.

Grundskolan/gymnasiet

Klassläraren/mentorn lämnar intyget till skolassistenten som i sin tur administrerar intyget till fritids och tillhörande kök. De intyg som avser allergi, födoämnesöverkänslighet eller annan medicinsk orsak kontrolleras och godkänns av skolsköterskan via läkarintyg eller medicinsk anteckning.

Uppdaterade intyg

Det är viktigt att intygen är uppdaterade. Därför krävs nya intyg en gång per år.

Förskolan:

Nytt intyg lämnas varje höst samt vid ändrat behov av specialkost.

Grundskolan/gymnasiet:

I slutet av vårterminen ska ett nytt intyg lämnas in, så att intyget finns tillgängligt i god tid innan skolstart. Nytt intyg lämnas också in vid ändrat behov av specialkost.

I köket uppdateras kontinuerligt listorna gällande specialkosten. Vid oklarheter behöver köket ibland kontakta vårdnadshavaren/myndig elev.

Vid sjukdom eller annan frånvaro

Om barnet/eleven är sjuk eller frånvarande av annan orsak och inte ska äta så ska vårdnadshavare/myndig elev kontakta tillhörande kök. Köket kontaktas via mejl eller telefon (se kontaktlistan). Det är viktigt att köket kontaktas på nytt när barnet/eleven är tillbaka.

Björkbacken
Kökschef Morten Paulsen

Edshult

Kökschef Claes Greij

Gästishallen

Kökschef Daniel Dräckes

Källbacken

Kökschef Anders Danielsson

Solhem

Kökschef Malin Blanck

Tällberg

Kökschef Anders Danielsson

Ullvi

Kökschef Malin Blanck

Myran

Kökschef Anders Danielsson

Skolmjölksstöd från EU

Skolmjölksstödet som ger alla elever möjlighet att dricka mjölk i skolan. Mjölken som serveras i Leksands kommuns skolor finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

EU-flaggan med blå bakgrund och en ring med 12 gula stjärnor och texten: Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Sidan uppdaterad: