Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Ansökan om särskilt boende

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Leksands kommun utifrån dina behov. Särskilt boende är en permanent boendeform avsett för personer som behöver omfattande hjälp dygnet runt och där tillräcklig hjälp inte kan ges i hemmet.

Använd vår e-tjänst eller fyll i en ansökningsblankett

Ansök via vår e-tjänst eller fyll i blanketten som skickas till Leksands kommun. En biståndshandläggare hör sedan av sig till dig och ni kommer överens om en tid för hembesök eller möte. Anhöriga eller legal företrädare, som god man eller förvaltare, får gärna vara med.

Använd gärna vår e-tjänst för att ansöka om särskilt boende.
Du behöver Bank-ID för att kunna logga in.

Hembesök eller möte hos handläggare

Vid hembesöket eller mötet samtalar du och biståndshandläggaren om den insats du ansökt om, hur dina behov ser ut, vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med.

Utredning och beslut

Biståndshandläggaren gör sedan en utredning. I utredningen prövas om du har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller om du ansöker enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Du får hem ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår om insatsen blir beviljad eller om du fått avslag. Om behovet ändras kan du när som helst ansöka igen

Handläggning av ärendet

Med handläggning menas all den verksamhet och insamling av uppgifter som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta ett beslut. Handläggning av allas ärenden ska ske skyndsamt. Handläggningstiden för ansökningar om särskilt boende uppskattas till ca två månader.

Utredningstidens längd

Enligt 7 § Förvaltningslagen framgår att en utredning ska genomföras så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Att en utredning ska genomföras skyndsamt får alltså inte innebära att kraven på objektivitet, opartiskhet och allsidighet eftersätts. Vad som menas med så snabbt som möjligt kan inte anges generellt, utan måste bli en bedömning i varje enskilt ärende.

Överklaga beslut

Är du missnöjd med ditt beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du behöver hjälp med att överklaga ditt beslut kan din biståndshandläggare stödja dig med detta.

Avgifter

Information om kostnader för särskilt boende hittar du under avgifter.

Kontakt med biståndshandläggare

Du kan via kundtjänst 0247-80 000 få kontakt med den biståndshandläggare som ansvarar för dig. Kan inte ansvarig handläggare ta emot ditt samtal direkt finns det bokningsbara telefontider som kan ge dig datum och tid när ni kan tala med varandra.

Sidan uppdaterad: