Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Vision, mål och styrning

vektor_wave

Visionen är utgångspunkten i allt arbete i Leksands kommun. Den är beslutad av kommunfullmäktige.

Styrmodellen är ett verktyg som vi använder för att planera, följa upp och utveckla vår verksamhet.

I kommunplanen finns bland annat kommunens budget och de mål vi ska nå under 2024.

Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla våra verksamheter.