Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Livsmedel

Miljöenheten tar emot och utreder klagomål på livsmedel och/eller livsmedelsverksamheter.

Du kan göra en anmälan till Miljöenheten om:

  • Misstänkt matförgiftning
  • Allergisk reaktion orsakad av att du fått fel information om innehållet i maten
  • Misstänkt fusk med livsmedel

Du kan välja att göra din anmälan anonymt. Försök att vara så tydlig som du kan i din beskrivning. Då blir det lättare för oss att utreda ärendet.

Matförgiftning

Matförgiftning beror på att du ätit något som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Symtomen kan vara olika beroende på vad du har fått i dig. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Om du misstänker att du har blivit sjuk och misstänker att det är på grund av mat eller dricksvatten ska du anmäla det till Miljöenheten.

Ju tidigare vi får in anmälan desto större chans finns till att vi kan utreda ärendet för att förhindra att fler personer blir sjuka. Vid en anmälan vill vi kunna ta prover på det aktuella livsmedlet eller kontrollera förpackningen som det förvarats i.

Misstänkt allergireaktion eller felaktig information om innehållet i livsmedel

Det är livsmedelsföretagarens skyldighet att leverera säkra livsmedel. Om du serverats eller köpt ett livsmedel som du reagerat på, trots att du informerat om din allergi, har livsmedelsverksamheten (till exempel en restaurang eller ett café) begått ett fel. Oftast är felet helt omedvetet och beror på kontaminering (att varor ”smittat” varandra) och brister i kunskap.

Det är viktigt att anmäla allergireaktioner för att Miljöenheten ska kunna göra utredning och incidenter kunna undvikas i framtiden.

Misstänkt fusk med livsmedel

Om du misstänker fusk med livsmedel i en verksamhet kan du anmäla det till Miljöenheten i vår e-tjänst.

Om ditt ärende avser en specifik livsmedelsprodukt behöver vi uppgifter om följande:

  • Produktens namn
  • Produktens tillverkare, förpackare eller importör
  • Bäst före-datum eller sista förbrukningsdag
  • Produktens batchnummer eller lotnummer

Sidan uppdaterad: