Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är Leksands kommuns ledande politiska instans och har en överordnad roll i den kommunala organisationen.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar dels för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, dels för samordning av ekonomi och budget.

Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen fyra utskott:

  • allmänna utskottet
  • samhällsbyggnadsutskottet
  • socialutskottet
  • utbildningsutskottet

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter

  • Leda och samordna kommunens angelägenheter
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Begära in synpunkter från utskott, nämnder och anställda i kommunen
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • Ha uppsikt över kommunens utskott, nämnder och bolag
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen i Leksand har 13 ledamöter och cirka 39 ersättare. Antalet ersättare kan variera från månad till månad. Liksom i kommunfullmäktige har de partier som fått flest röster i valet flest platser i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens möten

Kommunstyrelsens sammanträden hålls enligt ett fastställt schema. I regel sammanträder kommunstyrelsen en gång i månaden.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sidan uppdaterad: