Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Fristående förskolor

Det finns åtta enskilt drivna förskolor i Leksands kommun. Kommunen har tillsynsansvar över förskolorna som ska arbeta efter förskolans läroplan.

Fristående förskolor

Av de enskilt drivna förskolorna är fem föräldrakooperativ och tre är föreningsdrivna. Respektive styrelse beslutar självständigt över budget och verksamhet. Om du önskar ställa dig i kö för förskoleplats i en fristående förskola ska du ändå ställa dig i kommunens kö och välja den förskola du önskar. Du ska även kontakta den fristående förskolan du önskar plats på. För ytterligare information, kontakta den förskola du är intresserad av:

Olympicaförskolan, Leksand

Förskolan Västanvind, Västanvik

Förskolan Elefanten, Leksand

Förskolan Grankotten, Häradsbygden

Förskolan Knippan, Insjön

Förskolan Pyret, Sätra, Insjön

Förskolan Krabat, Leksand

Profilförskolan Excel

Ansökan om förskoleplats

Använd gärna våra e-tjänster för att ansöka om förskoleplats för ditt barn.

Om du till exempel saknar e-legitimation eller svenskt personnummer så kan du använda blanketten istället.

Föräldrakooperativ och att starta fristående verksamhet

Läs vad föräldrakooperativen Knippan, Pyret, Elefanten, Krabat och Grankotten berättar om vad det innebär att vara delaktig och ha sitt barn placerat på ett föräldrakooperativ:

Här kan du också ta del av information och ansökningshandlingar om du planerar att starta fristående verksamhet.

"Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ansvar och engagemang, men ger mycket tillbaka.

Föräldrakooperativ drivs som en ekonomisk förening av medlemmarna i föreningen. Alla vårdnadshavare med barn i föräldrakooperativet är medlemmar i föreningen.

Som medlem och vårdnadshavare i ett föräldrakooperativ får du inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag.

Väljer man ett föräldrakooperativ för sin förskoleplats så krävs det egna arbetsinsatser av varierande omfattning av vårdnadshavarna.

Det kan handla om sysslor som bokföring och löneutbetalningar och andra administrativa sysslor. Ibland är det föräldrarna som har hand om matlagning och städning enligt rullande schema.

Det är också vanligt att vårdnadshavare rycker in som vikarier, när någon i personalen är sjuk eller för att frigöra planeringstid för personalen. Genom att då och då arbeta på förskolan får du många värdefulla inblickar i ditt barns vardag.

Att vara delaktig i driften av förskolan skapar ofta samhörighet både mellan olika familjer, och mellan familjerna och förskolepersonalen.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att du får lägga tid och engagemang, men det ger dig samtidigt möjlighet att vara med och utforma förskolan och vara delaktig i ditt barns vardag.

I en föräldrakooperativ förskola är huvudmannen Styrelsen. Styrelsen består av vårdnadshavare och medlemmar i kooperativet. Huvudmannen dvs. styrelsen har ett lagreglerat arbetsgivaransvar där man har yttersta ansvar för personalen och deras arbetsmiljö.

Ett föräldrakooperativ drivs i demokratisk form där alla medlemmar är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som gäller.

Olika föräldrakooperativ har olika utformning hur vårdnadshavare arbetar och engagerar sig för kooperativets bästa. Kontakta föräldrakooperativet det gäller för att veta mer."

Fristående verksamhet i form av förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller krav som anges i skollagen.

Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga.

Villkoren är att verksamheten ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig verksamhet, att påtagligt negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i kommunen och att de avgifter som tas ut inte är oskäligt höga.

Ansök om att starta fristående verksamhet och läs om riktlinjer här

Sidan uppdaterad: