Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Mark och exploatering

Här hittar du de antagna riktlinjerna för markanvisningar i Leksands kommun och information om de markanvisningstävlingar som kommunen har tillgängliga. Du hittar också information om ledig mark för verksamheter och industrier.

Kartbild över område för markanvisning längs Insjövägen.

Markanvisning

Markanvisningen ger byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om ett aktuellt markområde. Marken kan överlåtas (säljas) eller upplåtas (lånas ut). Huvudprincipen vid markanvisning är att kommunen ska överlåta (sälja) marken. Ett markanvisningsavtal är första steget i en markanvisningsprocess.

Riksdagen fattade beslut om lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar som trädde i kraft den 1 januari 2015. Riktlinjernas syfte är att i tidigt skede skapa tydlighet för Byggaktören avseende krav och förutsättningar för förhandling med kommunen om genomförande av ett byggprojekt.

Den 22 maj 2023 fattade Leksands kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer, med skarpare krav och tydligare information än tidigare. De ersätter kommunens tidigare riktlinjer från 2015. Du hittar gällande riktlinjer längst ner på den här sidan.

Markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal

Kommunen reglerar villkoren för markanvisning i ett markanvisningsavtal. Om dessa villkor uppfylls, skrivs under markanvisningsavtalets giltighetstid ett marköverlåtelseavtal.

Fyra olika markanvisningsmetoder

Markanvisning kan genomföras på olika sätt. Vid markanvisning tillämpar Leksands kommun fyra olika metoder:

  • intresseanmälan
  • direktanvisning
  • anbudsförfarande
  • markanvisningstävling.

Eftersom varje markområde har unika förutsättningar gör kommunen en bedömning från fall till fall vilken markanvisningsmetod som är mest lämplig och när i tid markanvisningen bör genomföras.

Läs mer i våra riktlinjer för markanvisning:

Riktlinjer för markanvisning i Leksands kommun Pdf, 297 kB.

Aktuella markanvisningar

Här publicerar vi information om de markanvisningstävlingar som kommunen har tillgängliga för dig som är byggintressent. Just nu har vi inga aktiva markanvisningar, men kika gärna regelbundet in på denna sida för att hålla dig uppdaterad.

Ledig verksamhets- och industrimark

Leksands kommun har lediga industritomter på flera ställen i kommunen. Du hittar samtliga i Objektvision.

Leksands kommun har ett så kallat kommunavtal med Objektvision. Det innebär att alla fastighetsägare i kommunen kan annonsera utan kostnad på Objektvision.se.

Sidan uppdaterad: