Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Energi- och klimatrådgivning

Hos Energi- och klimatrådgivningen får du råd och tips om allt som handlar om energi och klimat.

Bild på hus med solelanläggning på taket.

Solelanläggning 11,2 kW. Foto: Jörgen Hermansson

Energi- och klimatrådgivning

Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten. Den är kostnadsfri och opartisk och bedrivs i samverkan mellan de fem kommunerna Leksand, Rättvik, Malung-Sälen, Vansbro och Gagnef.

Energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa dig med frågor om till exempel:

  • Elpriser och elavtal
  • Värmesystem för din villa
  • Solfångare och solceller
  • Elbilar och laddning av dessa
  • Vilka stöd och bidrag du kan söka inom energiområdet

Kontakta energi- och klimatrådgivaren

Niklas Andersson, telefon: 0247-803 29

Följ Dalarnas energi- och klimatrådgivare på Facebook

Stöd och bidrag inom energiområdet

Här kan du läsa mer om olika stöd och bidrag du kan söka.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Sedan juli 2023 finns ett bidrag att söka för energieffektivisering i småhus. För att beviljas stöd ska ett antal kriterier uppfyllas. Ansökan görs via Boverket och beslut fattas av Länsstyrelsen. Det är också till Länsstyrelsen man vänder sig till för att få svar på frågor gällande bidraget. Ansökan av bidraget kan ske fram till 1:a juni 2025 men måste också ha inkommit senast 4 månader efter påbörjandet av åtgärd.

Länk till Länsstyrelsen Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elfordon-bidraget "Ladda bilen"

Ladda bilen är ett ekonomiskt stöd avseende laddplats för elfordon som kommer att nyttjas av boende eller anställda. Avser man erbjuda publik laddning hänvisas man till "Klimatklivet" och är man privatperson hänvisas man till "Skattereduktion för grön teknik".

Länk till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skattereduktion för grön teknik, "grönt avdrag"

Skattereduktion för ”grön teknik” kan nyttjas av privatpersoner från 1 januari 2021 och omfattar:

  • Skattereduktion om 20 % för solcellsinstallationer avseende material och arbetskostnader.
  • Skattereduktion om 50 % för lagring av egenproducerad elenergi.
  • Skattereduktion om 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion kan sökas upp till 50 000 kr per person och år och både installation och arbete ska vara utförd och betald tidigast 1:a januari 2021. För att beviljas skattereduktionen för både arbete och material måste fakturan avse båda delarna. Endast materialfaktura medger ingen skattereduktion.

Länk till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatklivet

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag, det vill säga alla utom privatpersoner, kan söka klimatinvesteringsstöd. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Ansökan görs via länsstyrelsen, men beslut fattas av Naturvårdsverket.

Länk till Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ROT-avdrag

Du kan få 30 procents avdrag för arbetskostnaden.

Länk till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet

Om din fastighets solceller eller vindkraftverk producerar mer el än du förbrukar, har du under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion för den överskottsel som matas in till elnätet.

Länk till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om energi- och klimat

Sidan uppdaterad: