Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Leksands lokalhistoriska arkiv

Arkivet består av textarkiv, bildarkiv, föremålsarkiv och ett studiebibliotek.

Svenska Handelsbanken Noret Leksand har haft taklagsfest FOTO ANDERS JONES LEKSANDS LOKALHISTORISKA ARKIV

Svenska Handelsbanken, Noret Leksand har haft taklagsfest. Foto Anders Jones. Bilden finns i Leksands lokalhistoriska arkiv.

Besök oss

För bästa service, förboka ditt besök i arkivet.

Telefon: 0247-802 45

  • Handikapparkering finns
  • Hiss finns
  • Handikapptoalett finns
  • Hörslinga finns
  • Hund i tjänst är välkommen (till exempel ledarhund eller assistanshund).

Bildarkiv

Bildarkivet inrymmer cirka 400 000 fotografier och negativ från 1860-talet och fram till nutid. Här finns samlingar efter både professionella fotografer och amatörfotografer.

Fotografer

Fotografer med ett stort antal bilder från byar och gårdar, arbete och fest, händelser och tilldragelser, människor och landskap, är Gerda Söderlund, Siljedal & Co, Anders Jones samt Anders Åkernäs. Stora samlingar av ateljébilder från bröllop, dop, konfirmation och andra tillfällen är bevarade efter Margit Karlsson, Anders Jones och Erik Franzén.

Visningspärmar

Genom visningspärmar får vi mycket värdefull information från leksandsbor. Pärmarna finns tillgängliga i vårt bildkafé, som du kan besöka när museet är öppet. Välkommen att hjälpa oss med identifiering och andra uppgifter genom att skriva in vad du vet på bildblanketterna.

Beställning av bilder för privat bruk:

A4 eller mindre: 100 kr

A3: 200 kr

A2: 300 kr

Leverans av bilder
Leverans av digital bild från arkivet 100 kr

Leveranskostnad för A4: 40 kr

Större format (A3 och A2) avhämtas på plats av beställaren.

Tack för alla gåvor

Tack till alla privatpersoner och fotografer som under åren lämnat in sina fotosamlingar till bildarkivet och gjort arkiven så rika på lokalhistoria.

Textarkiv

I textarkivet finns bland annat personarkiv efter män och kvinnor som verkat i bygden från 1600-talet fram till våra dagar. Här finns tusentals handlingar om allt mellan himmel och jord.

I textarkivet finns tusentals handlingar, till exempel folklivsuppteckningar, levnadsbeskrivningar, dialektanteckningar, bymagasinshandlingar, stämmoprotokoll, revböcker, byhandlingar, dagsverkslistor, släktutredningar, gårdshandlingar, bondedagböcker, bouppteckningar, rotehandlingar, brev, kassaböcker, vykort, småtryck, ritningar, skolhandlingar, inspelningar av visor och historier, affischer, kartor, tidningsartiklar, gruvkartor och musiknoter.

Här finns även handlingar från vägsamfälligheter, vattenledningsföreningar, andelstvättar, hembygdsföreningar, spelmanslag, folkrörelser, fredsföreningar, frireligiösa samfund, kyrkbåtsroddare, konstsällskap, lanthandlar, ångbåtsaktiebolag och mycket annat.

Konstsamlingar

Leksands kommun och Leksands Konstsällskap äger tillsammans en stor samling av både äldre måleri och modernare konstverk.

Intresset för Siljansbygden kulminerade omkring sekelskiftet då en rad konstnärer sökte sig hit varav flera slog sig ner i Leksand. Bland dessa kan nämnas Gustaf Theodor Wallén, Emerik Stenberg, Ivar Nyberg och Gustaf Ankarcrona. Bymiljöer, dräkter, musik - kort sagt hela den lokala kulturen verkade lockande och inspirerande och en mängd folklivsbilder växte fram. Leksands Konstsällskap tillkom 1929 på initiativ av Gustaf Ankarcrona.

Redan 1930 fick konstsamlingen en permanent utställningslokal en trappa upp i tingshuset. När hemslöjdslokalerna stod färdiga 1952 fick samlingen sin plats där. 1965 flyttades konsten över till kommunhuset. Den konst som finns i offentlig miljö i Leksand är uppdelad på olika ägare. Leksands Hemslöjds-förening och kommunen har tillsammans ett åttiotal dalmålningar. Dessutom har kommunen en tavelsamling som tillkommit genom inköp och donationer. Ett antal tavlor hänger i kulturhuset och kommunhuset, men de flesta återfinns på institutioner såsom ålderdomshem och skolor.

Studiebibliotek

I anslutning till det lokalhistoriska arkivet i kulturhuset finns det ett studiebibliotek med specialinriktning på folkkulturen i Leksand och Dalarna.

Vill du lämna material till lokalhistoriska arkivet?

Leksands lokalhistoriska arkiv har skapats genom generösa gåvor eller depositioner genom åren. Vi tar gärna emot mer material som är värdefullt att bevara för framtiden! Det kan vara något som är typiskt eller unikt för Leksandsbygden, som kompletterar samlingarna gällande innehåll, ämnesområde, geografisk hemvist eller liknande.

Hur går det till?

Kontakta oss först och berätta vad du vill skänka.

Boka en tid för en bedömning och genomgång av materialet. Vi behöver dokumentera så mycket som möjligt om materialet. Observera att vi inte gör ekonomiska värderingar. Vid överlämnandet upprättas ett gåvokvitto och materialet registreras i vår accessionsliggare.

Bra att känna till

Gåvorna vill vi kunna använda fritt i vår verksamhet, det vill säga för forskning, utställningar samt visning i olika former. Endast i undantagsfall tar vi emot material med förbehåll eller som depositioner.

Om vi av någon anledning inte kan ta emot gåvan, kan vi ge råd om till exempel förvaring eller kanske hänvisa till andra arkiv eller museer.

Sidan uppdaterad: